Kjøpsbetingelser

1. Generelt

Betingelsene under gjelder for alt salg av produkter fra På Tide AS, org.nr. 996 630 722 MVA, til forbruker. Salg foregår på nettsiden www.gallerimimosa.no.Begge parter plikter seg til å følge disse betingelsene.For å kunne handle hos Galleri Mimosa må man være fylt 18 år.

 

2. Parter
Selger:
På Tide AS
Forretningsadresse: Kirkegaten 28, NO-1632 Gamle Fredrikstad
E-post: interior@gallerimimosa.no
Org.nr. 996 630 722 MVA
Web: www.gallerimimosa.no

Kjøper:
Personen som er registrert som kjøper i bestillingen.

3. Angrerett

Vi følger i utgangspunktet gjeldende regler som er oppført i angrerettloven, som du finner på www.lovdata.no.Du kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at vi har oppfylt vår opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom vi ikke oppfyller vår opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjema senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.Du må gi melding til oss dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter vi å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet deg. Returkostnader må imidlertid du bære, med mindre vi har misligholdt avtalen eller vi i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.Dette forutsetter selvsagt at produktet er i tilnærmet samme stand som da du mottok det fra oss.

4. Betaling

Nedenfor følger en oversikt over tilgjengelige betalingsmetoder.PayPal
Du betaler for varene gjennom betalingstjenesten PayPal når du er i kassen. Med PayPal kan du blant annet betale med VISA, MasterCard og mer. Vi begynner å behandle din ordre straks vi har mottatt din betaling.Vi forbeholder oss retten til å kansellere ordre vi oppfatter som mistenksomme. Det samme gjelder kunder som ikke overholder våre betalingsbetingelser.

5. Frakt

Fraktsatsen vil variere avhengig av hva du bestiller og hvor mye du bestiller. Du vil bli opplyst om transportør, fraktsats og pris i trinn 2 – Leveringsmåter – i bestillingen, og evt. ha mulighet til å velge mellom ulike leveringalternativer. Om du av en eller annen grunn ikke ønsker å benytte deg av de tilgjengelige leveringsalternativene, har du mulighet til å avbryte bestillingen når som helst, så lenge du ikke bekrefter ordren.Vi tar forbehold om evt. feil i vår automatiske fraktmodul. Dersom det viser seg at kostnadene forbundet med frakt avviker vesentlig fra automatisk beregnet pris, vil vi ta kontakt med deg slik at vi kan avklare evt. ny prisVi lever i utgangspunktet kun varer i Norge. Vennligst ta kontakt med oss på e-post (se kontakt oss) om du ønsker varer levert utenfor Norges grenser, så skal vi se på mulighetene for dette.

6. Leveringstid

Varen leveres normalt i løpet av den tid som angitt på produktsiden. Om varen ikke er på lager vil leveringstid variere avhengig av når varen kommer til oss. Opplysninger om dette vil du finne på produktsiden, evt. ved å kontakte oss.Vi vil til enhver tid jobbe for at leveringstiden til deg som kunde skal være så kort som mulig, men tar forebehold om at evt. leverandører ikke klarer å levere innenfor de tider som vi har fått oppgitt, og at de er utsolgt. Samtidig tar vi også høyde for Force Majeure.

 

7. Retur

Ved retur av varer bruker du medfølgende emballasje eller egen emballasje som returemballasje. Ved benyttelsen av angreretten vil du måtte dekke kostnadene ved retur. Hvis vi har misligholdt avtalen eller vi i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig, er det vi som skal dekke fraktkostnadene.

 

Returadresse:

På Tide AS

Kirkegaten 28

Postboks
NO-1632 Gamle Fredrikstad

Husk å opplyse om ordrenummer og annen vesentlig informasjon når du returnerer varer.

 

8. Personvern og sikkerhet

Informasjon du oppgir i registreringen og/eller bestillinger til oss vil ikke bli brukt til andre formål eller sendt videre til andre parter som ikke har noe med handelen å gjøre.

 

9. Feil levering

Hvis vi har gjort en feil i leveransen til deg er det vi som har ansvaret for å rette den opp. Da må du som kunde nødt til å gi beskjed snarest mulig til oss, slik at vi kan rette opp feilen så kjapt som mulig.
Vi vil dekke alle omkostninger i forbindelse med dette. Se punkt «7. Retur» for detaljer om hvor evt. feilvarer skal returneres.

 

10. Reklamasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

 

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at du overtok risikoen for tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

 

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

 

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, og du har reklamert innen de nevnte fristene, kan du gjøre gjeldene følgende mangelsbeføyelser:

 

Holde kjøpesummen tilbake

Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering

Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig

 

Kreve erstatning

Dersom vår retting eller omlevering vil medføre at du i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen, har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for vår regning. Som hovedregel har vi ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

 

11. Garanti

Våre garantier har ingen begrensninger overfor det som omhandler reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven.

12. Priser

Alle priser som er oppgitt er inklusive alle nødvendige avgifter. Fraktprisen vil ikke vises før du er ferdig med å handle. Prisen på frakt vil variere avhengig av vekt og størrelse, i henhold til pkt. 5, frakt. Du vil selvfølgelig få oppgitt fraktkostnadene før du bekrefter bestillingen. Det vil ikke komme noen ekstra utgifter fra oss i forhold til det som oppgis som totalkostnaden før du bekrefter ordren. Dersom det viser seg at vår automatiske fraktmodul har beregnet vesentlig feil pris, vil vi ta kontakt med deg for å avklare ny pris på frakt. Du vil i så fall, naturligvis, få mulighet til å kansellere ordren.

13. Forbehold om feil på siden

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil på vår nettside. Hvis det er registrert feil pris som viker veldig fra det som er naturlig pris på produktet, vil vi ta høyde for å rette opp dette ved kontroll av ordren.

Vi tar også forbehold om at produktbilder kan avvike noe fra virkeligheten.

14. Tvister

Ved eventuelle tvister vil vi prøve å løse de partene i mellom. Hvis dette ikke går, kan saken bringes inn for Forbrukerrådet. Tvister skal følge norsk lov.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *